KERESÉS:
OK

Heti jó hír

""Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek""
(János evngéliuma 14,1)

CSATORNÁK

Események

 

Jó gyakorlatok bemutatása a nyírbogdányi baptista óvodában és iskolában

 

A Baptista Tehetségsegítő Tanács és a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és AMI, Akkreditált Kiváló Tehetségpont 2020. február 6-án szakmai napot rendezett a baptista óvodák és iskolák tehetségpontjainak. Figyelemre méltó volt a nagyfokú érdeklődés a rendezvény iránt, mivel számottevő intézményből jöttek el hozzánk. Vendégeink érkeztek Téglás, Kisújszállás, Tiszaroff, Sárosd, Nagyhalász, Kótaj, Ibrány, Törökszentmiklós iskoláiból, óvodáiból.

 

A rendezvény 10 órakor kezdődött óvodánkban. Az egész napos programot Szilágyiné Sinka Zsuzsanna intézményvezető nyitotta meg. Köszöntőt mondott Lisovszki Tamás, községünk polgármestere és Oros Róza a Baptista Tehetségsegítő Tanács elnöke. Ezután Egri Nyári Barnabás iskolalelkész megáldotta a szakmai napot. A fenntartó képviseletében megtisztelte jelenlétével intézményünket Bárányné Zsámba Márta, a Dunáninneni Területi Igazgatóság Oktatási referense.

Három tehetséggondozó műhelyünk jó gyakorlataival ismerkedhettek meg vendégeink a délelőtt folyamán. Ezen belül, pedagógusaink milyen pedagógiai eszközökkel támogatják a kiemelkedő képességű gyermekeket annak érdekében, hogy képességeik minél jobban ki tudjanak teljesedni.

A bemutatott témák ezek voltak:

-        Komplex fejlesztő pedagógia népi játékkal, néptánccal (prezentáció + gyakorlat)

Előadó: Molnár Julianna óvodapedagógus

 

-        A sakk képességfejlesztő hatása óvodás és iskolás korban (gyakorlat + prezentáció)

Előadó: Dr. Szepesi Andrásné óvodapedagógus

 

-        Ovinfó - Kompetenciafejlesztés az informatika eszközeivel (prezentáció+ gyakorlat)

Előadó: Puskás Katalin matematika számítástechnika szakos tanár

 

A délutáni programok 13 órától folytatódtak tovább az iskolában, tehetséggondozás a hétköznapokban címszó alatt. Az intézmény nagy hangsúlyt fordít a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra. Itt is a jó gyakorlatok bemutatása volt a cél.

Változatos témájú műhelymunkákon, prezentációkon, előadásokon vehettünk részt. A műhelyvezetők a gyakorlati bemutatók során gazdag eszköztáruknak egy kis szeletével ismertették meg a jelen lévőket. A prezentációk rávilágítottak arra, hogy nem csak a gyermekeknek, de a pedagógusoknak is erős oldala az adott tehetségterület.

A bemutatott témák és előadások az iskolában:

-        Furulya a művészetoktatásban

Előadók: Nagy Viktória tanuló

                Csajbók Anett tanuló

 

-        Néptánc a művészetoktatásban (prezentáció + gyakorlat)

Előadó: Kovács Viktor táncpedagógus

 

-        Informatika oktatás 1. osztálytól (gyakorlat + prezentáció)

Előadók: Szikszainé Eszenyi Ágnes tanító

                Puskás Katalin matematika számítástechnika szakos tanár

 

-        Színjátszó irodalmi kör (gyakorlat + prezentáció)

Előadó: Gadzsa Bernadett magyar szakos tanár

 

-        Sakk (prezentáció + gyakorlat)

Előadók: Stremler Magdolna kémia matematika szakos tanár

                Bodnárné Bacsó Ibolya tanító

 

-        Ökotevékenység (prezentáció)

Előadó: Margittai Zoltánné biológia földrajz szakos tanár

 

-        Zongora a művészetoktatásban

Előadó: Lovácsi Enikő tanuló

 

Hangsúlyos eleme volt még a prezentációknak, hogy nem szabad szűken csak néhány feltűnően tehetséges gyermekben gondolkodni, hanem észre kell venni azokat is, akik motiváltak a tevékenységek iránt, vagy kreatívabbak, esetleg a megszokotthoz képest  másként nyúlnak a különböző dolgokhoz.

Szinesítette a programot és jókedvre derítette a vendégeket a színjátszó irodalmi kör színvonalas műsora, ahol a Hamupipőke c. mesét adták elő 21. századi feldolgozásban. Jelszava is volt az előadásnak: „Ok”, „Én vagyok a herceg, és olyan jóképű vagyok”. Az aulában kiállításra került gyermeki alkotások szemet gyönyörködtetőek voltak mindenki számára. 

Ez a szakmai nap arra is rávilágított, milyen harmonikus lehet a munkakapcsolat óvoda és iskola között. Az óvodában megalapozott képességekre már könnyen építhet és tovább fejleszthet az iskola. Az óvodában utat nyitunk a gyermekek előtt, az iskola pedig arról gondoskodik, hogy ez az út ne záródjon be. Intézményben elsődleges szempont az esélyegyenlőség megteremtése. Az iskolai program lezárásaként is megállapítható: „A baptista iskola több mint iskola”.

Remélem, ezen a szakmai napon sikerült mindenkinek a módszertani kultúráját bővíteni a tartalmas tudásmegosztásnak köszönhetően.

 

Szilágyiné Sinka Zsuzsanna

igazgató

 

 

 

 

 

 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
képzése a Gyöngyszem Óvodában

 

2020. január. 15.-n a MATEHETSZ szervezésében csoportos továbbképzésen vehettek részt az érdeklődő tehetséggondozó pedagógusok Kótajban, a Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodájában, mely akkreditált tehetségpont.

 

 

Több környező intézmény is képviseltette magát a rendezvényen: óvodapedagógusok érkeztek Ibrányból, Nyírbogdányból, Bujról, valamint Nagyhalászból, Nyírbogdányból és Kótajból az általános iskolákból tanítók és tanárok is. Összesen 25 fő.

A képzés témája: A szülők szerepe a tehetséggondozásban, szülő és pedagógus együttműködésének formái, módszerei e területen.

Az oktató Tóth Tamás személye is garantálta a magas szakmai színvonalat és a jó hangulatot egyaránt. Az elméleti tájékoztatón kívül számos gyakorlati tanácsot is megosztott a jelenlévőkkel, ami segíti a szülőkkel történő együttműködést gyermekeik minél sikeresebb tehetséggondozása érdekében.

 

 

                                                                                   Béresné Dobránszky Beáta

                                                                                              intézményvezetőÚjabb intézményeink viselhetik az akkreditált kiváló tehetségpont címet

 

2019. március 23-án a Kárpát-medencei Tehetségnap 2019-es rendezvényén hét tehetségpontunk vehette át az Akkreditált Kiváló Tehetségpont elismerő címet, melyet 3 évig használhat. Ez után újabb akkreditációs, minősítő folyamaton kell megújítani a címet és bizonyítani az intézményben folyó tehetségsegítő munka kiváló színvonalát.

2018. őszén hirdette meg a MATEHESZ, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a tehetségpontok számára a jelentkezést az akkreditációs folyamatban való részvételre. Első körben a jelentkezés után, az online rendszerbe kellett feltölteni a tehetségpontban végzett munka dokumentációját. Majd február folyamán, minden intézménybe a helyszínen is meggyőződtek az akkreditációs szakértők a tehetségsegítő munka minőségéről. Egy kidolgozott szempontrendszernek megfelelően értékelték a tehetségsegítő munka minőségét. Ennek három féle kimenete lehetséges minden tehetségpont esetében. Marad regisztrált tehetségpont, vagy akkreditált tehetségpont, vagy akkreditált kiváló tehetségpont címet kap az intézmény. 

Tőlünk hét tehetségpont vett részt az eljárásban, és kapott KIVÁLÓ minősítést.

 • Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola Budapest
 • Baptista Alapfokú Művészeti Iskola Kisújszállás.
 • BSZ Napraforgó Óvoda Sárosd
 • II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola Téglás
 • NABOK Kossuth Lajos Általános Iskola és Kollégium Tagintézmény Kossuth Iskola Kisújszállás
 • Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 • Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda Tiszaroffi Baptista Óvoda

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola Budapest második, a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola Téglás már harmadik alkalommal nyerte el a kitüntető címet.

Ezzel 21-re növekedett az akkreditált kiváló tehetségpontjaink száma.

Gratulálok a magas színvonalú tehetségsegítő munkájukhoz! További sok sikert kívánok!

Oros Róza

Baptista Tehetségsegítő Tanács Elnöke

 

 

Baptista Tehetség Tanács hírek

 

2018. december 3-5-ig háromnapos belső továbbképzést tart a BTST Robotika Tehetségműhelye, Abán Csaba műhelyvezető vezetésével Nagyhalászban, mely immár a harmadik ilyen alkalom. Azok az érdeklődő kollégák vehetnek részt, akik szívesen szerveznének iskolájukban robotika tehetség csoportot. Jelenleg a két tehetségpontból vannak itt kollégák, a Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola, akkreditált kiváló tehetségpont, valamint a Farkas Gyula Baptista Általános Iskola Sárosd, regisztrált tehetségpont. A cél az, hogy megismerkedjenek a műhely szervezésének tárgyi, személyi feltételeivel, valamint elsajátítsák az EV3-as robotot alkalmazó műhelyek indításához szükséges módszertani ismereteket.

A következő képzésünk márciusban Velencén lesz, a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnáziumban, (Európai Tehetségpont) ahol Pécsről, Petőfibányáról, Velencéről lesznek kollégák. A tavaszi időszakban tervezünk egy találkozót, a már működő robotika tehetségműhelyek számára. Szeretnénk egy robotika tábort is szervezni a nyáron, a kiemelkedően tehetséges tanulók részvételével.

 

Oros Róza BTST elnök

 

 

 

2018. október 18-án a Dunántúli terület intézményeinek tehetség koordinátorai műhelymunkára gyűltek össze. A rendezvény házigazdája az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola volt. A találkozón a következő témákkal foglalkoztunk:

 1. A 2018-19-es tanév feladatai a tehetséggondozásban, a BTST munkaterve Oros Róza BTST vezetője
 2. Intézményi jó gyakorlatok megismerése, az intézmény bemutatása (Kékesné Czinder Gabriella Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola igazgatója, Petrényi Hajnalka tehetség koordinátora)
 3. Tehetséggondozásról másképpen. Élménybeszámoló CERN tanulmányútról. Gulyás Krisztina Kutató-fejlesztő biofizikus, doktorjelölt
 4. Összefoglaló a Tehetséggondozó Társaság 2018. szeptember 21-22 i  konferenciájáról információk megosztása (Gulyás Krisztina)
 5. Kerekasztal beszélgetés, aktuális kérdések

Tehetséggondozás, jó gyakorlatok sérült és autista fiataloknál az Addetur Középiskolában

Mottó: „Ha egy gyerek biztatásban él, megtanulja az önbizalmat. Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a türelmet. Ha egy gyerek dicséretben él, megtanulja az önbecsülést. Ha egy gyerek helyeslésben él, megtanulja magát szeretni. Ha egy gyerek elismerésben él, megtanulja, hogy jó, ha célja van.” Dorothy Law Noltte

Az Addetur Baptista Gimnáziumot (teljes nevén Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola) 1993-ban az Addetur (Adj hozzá) Alapítvány hozta létre azzal a céllal, hogy mozgássérült fiatalok oktatását ellássa. Fenntartását 5 éve vette át a Baptista Szeretetszolgálat. Jelenleg 12 osztályban 220 tanuló oktatását, nevelését látjuk el gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakiskolai képzés keretében. Tanulói összetételünk nagyon heterogén. A mozgássérült fiatalok mellett egészséges és egyéb sajátos nevelési igényű (látás- és hallásssérült, beszédfogyatékos, tanulási nehézséggel küzdő) és BTM-es tanulók oktatását, nevelését is ellátjuk. Társadalmi igényre reagálva néhány éve autista fiatalokat is felveszünk.

Iskolánk hitvallása, hogy az emberek különbözőek, így a gyerekek is különbözőek. Ebből következik, hogy az iskola csak akkor lehet eredményes és hatékony, ha ezt figyelembe veszi és egyénileg fejleszti a tanulókat. Mi ezt tesszük az egészséges és a sérült tanulóinkkal egyaránt. Megkeressük az erősségeiket és a gyenge pontjaikat. Az erősségeiket fejlesztjük, a gyengeségeiket próbáljuk szintre hozni. Hisszük, hogy minden tanulónak van erőssége, tehetséges valamiben. Így a napi pedagógiai munka során minden diákunk tehetséggondozását és gyengeségeinek fejlesztését végezzünk.

Több jó gyakorlatot is kidolgoztunk sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése, tehetséggondozása érdekében. Három jó gyakorlatról van lehetőségünk nagyon röviden említést tenni: a személyiségfejlesztésről, a komplex fejlesztésről és a képzőművészeti gyógypedagógiai terápiáról.

Nagyon fontosnak tartjuk a személyiségfejlesztést, amelyet a pedagógusok, a fejlesztőpedagógusok, a konduktorok, a gyógypedagógusok és a gyógypedagógiai asszisztensek közösen végeznek. A személyiségfejlesztés legfőbb célja a reális énkép kialakítása. Olyan célokat kell diákjainknak maguk elé állítani, amelyeket el tudnak érni. Sérült fiatalok gyakran nem hisznek magukban. Ha mi elhisszük, hogy képesek valamit megcsinálni, ők is el fogják hinni, hogy meg tudják csinálni, és így meg is tudják csinálni. Mi a kerekesszékes, a látássérült vagy az autista tanulókkal evezni, barlangászni, bobozni megyünk. A szalagavatón a sérült lányok ugyanolyan fehér keringőruhában táncolnak, mint egészséges társaik. Tanulóinkat úgy neveljük, hogy saját kereteik között minél teljesebb életet tudjanak élni.

Tehetséggondozás területeiről kiemelt eredményeink

MÉDIA és filmes szakkör: ahol a  filmkészítés alapjait sajátítják el az érdeklőkő fiatalok.Tavaly már pályázaton szerzett 4K-s Panasonic kamerával tudtuk rögzíteni az általuk megírt forgatókönyv alapján a kisfilmeket. Kétszer nyertünk eszköz pályázaton nagyobb pénzösszeget, egyszer pedig egy megvágott kisfilmünk lett az első egy középiskolások közti versenyen. A szakkör résztvevői írják a forgatókönyvet, ők is forgatják és vágják saját elképzelésük szerint kisfilmjeiket.

A tanulók kérésére az érettségi után szakmai OKJ-s képzésen nálunk maradt V/13 osztályban is folyik filmkészítés. Itt is vannak tehetséges fiatalok. Itt a 2 hónap alatt 4 kisfilm valósult meg eddig.

IT Essentials Országos Szakmai Verseny 2017.

A megmérettetésre való felkészülés célirányosan feladatlapokból történik a szakgimnáziumban. A tehetséges fiatalok kiválogatásának szempontja a jó teljesítmény mellett a motiváció és rugalmas gondolkodás.

Részt vettek diákjaink a Skills Junior informatikai versenyen, ami 2 hét felkészülés után Windows, Linux szerverek és hálózatok konfigurálásáról szól. 1 autista fiatal 90% fölötti teljesítményt ért el hálózatokból.

Idegen nyelv

Az angol mellett a  német 2. idegen nyelv iskolánkban, többnyire a nulláról kezdik tanulni.

A tehetséges tanulókat külön fakultáción emelt szintű érettségire készítjük fel. Mindegyikük eredménye német nyelvből 60% feletti volt, így a sikeres érettségi vizsgával együtt a középfokú nyelvvizsgát is megszerezték.

A nyelv iránti lelkesedést német nyelvű színjátszókörrel is próbáljuk fejleszteni. Minden évben megrendezésre kerül a kerületben az ún. Stille Nacht (Csendes éj) szavalóverseny. Ezen szoktunk indulni egy kis német nyelvű, karácsonyi témájú színdarabbal.

Az osztályok tanulói nagyon heterogén összetételűek különleges bánásmód tekintetében, amihez differenciált tanításra van szükség. Az egyéni szükségleteket figyelembe vevő pedagógiai eszközök kiterjednek a tananyag mennyiségének adására, rögzítésének elektronikus formájára, alkalmazott segédeszközök (olvasótv, csúszásgátló, fejpálca) használatának biztosítására és a számonkérés módjára is.

Intézményünkben a szaktanári pedagógia mellett jelentős szerepet kap a gyógypedagógiai munka, ami a tehetséggondozással kapcsolatban poláris szemlélettel működik. Amellett, hogy folyamatosan fókuszban van a fiatalok akadályozottsággal való együttélésének és nehézségekkel való megküzdésének támogatása, ugyanolyan fontos a sikerélményekhez való juttatás és az erősségek fejlesztése is.

A 2018/19-es tanévben kerül bevezetésre a TehetségDetekt elektronikus tesztbatéria használata, amit a tavaly pedagógusközösségnek tájékoztató keretében adtunk át, majd végeztünk próbamérést. A Tehetségdetekttel osztályfőnöki órák keretében lehetőség van szociometriai mérésre, tehetségterületek azonosítására, tanulási stílus és tanulási motiváció feltérképezésére. Ezen eredményeket összevetjük a szakértői javaslatokkal, a sérülés specifikus gyógypedagógiai és szaktanári mérésekkel, amelyeket osztálymegbeszélések keretében októberben valósítunk meg. Ezen az alkalmon minden egyes tanulóval kapcsolatban a szaktanárok, gyógypedagógusok és konduktorok egyéni nevelési, oktatási és fejlesztési célokat tűznek ki.

A komplex fejlesztés részeként fontosnak tartjuk az osztályközösségek érzékenyítését, ahol a sérült ember világát közelebb hozhatjuk társaik számára. Egymás megismerése és a különbözőségek megértése egy utat jelent egymás elfogadásához, ami az összehangolt osztálymunka és közösségépítés feltétele. Különösen nagy szerepet kap ezeken az alkalmakon a kommunikációs akadálymentesítés az autizmussal élő tanulóinkkal kapcsolatban.

Az elmúlt években egyre nagyobb társadalmi igényre reagáltunk azzal, hogy nagyobb számú autista fiatalt fogadunk intézményünkbe. A szülőkkel való partneri munkához kezdeményeztük az elmúlt évben sikerként elkönyvelt szülőfórumot, ahol lehetőség volt egyeztetni az autista tanulóinkkal kapcsolatos otthoni és szakmai tapasztalatokat, nevelési célokat. Idén, a fiatalok igényére reagálva kerül bevezetésre az autizmusban érintett diákok számára a Szexuális nevelés program.

A tanítási órákon történő tanulástámogatás, a gondozási, önellátást segítő gyógypedagógiai asszisztensi feladatok mellett egyéni vagy kiscsoportos konduktív és sérülés specifikus gyógypedagógiai fejlesztéseket végzünk a tanév során. Órarendi keretek közt kezdő gimnáziumi évfolyamon Önálló Élet program működik, ahol a tanulók kreatív, ügyintézéssel, önálló tevékenységek gyakorlásával foglalkoznak.

2009. óta működő jó gyakorlat a Képzőművészeti gyógypedagógiai terápia, aminek célja a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű középiskolai fiatalok életpálya építésének és pályaválasztásának segítése volt.

Az akkoriban kiscsoportban induló osztály rendkívül heterogén összetételű volt a tanulóink mozgásállapotát és kognitív képességét tekintve: mozgássérült, tanulási zavarral küzdő és terhelt családi háttérből érkező fiatalok egyaránt vettek részt a programban.

A különbözőségekkel együtt az eredményes közös munkához sok differenciálásra volt szükség az eszközök, az idő biztosításában és a feladatmennyiség adásában. A képességek és munkavégzés mellet a célokban is komoly különbségek voltak. A pályaorientáció például a mozgássérült fiataloknál hosszabb időt vesz igénybe, mert az agyi bénulás miatt lassabb idegrendszeri fejlődéssel kell számolni. Célszerű több időt hagyni a kognitív képességek, önismeret, önbizalom és önértékelés fejlődésének, amit speciális eszközökkel és módszerekkel támogatunk meg.

Ha egy fiatal önmagáról alkotott képe egészséges, ez szilárd alapot ad neki ahhoz, hogy reális célokat tűzzön ki hivatására, kapcsolataira vonatkozóan. A különbözőségek pedig nem bizonytalanságot, hanem izgalmakat jelentenek, amik színesítik a kapcsolatokat.

A tevékenység gerincét a képzőművészeti alkotó munka képezi. Az alkotás cél és eszköz is egyben. Cél, hiszen az alkotóképesség ébrentartása érdekében történik a kreativitásfejlesztés és a vizuális, valamint az általános képességfejlesztés is. Eszköznek pedig azért nevezhetjük, mert az alkotás segítségével érjük el a kívánt terápiás hatást (tudatosság, feszültségoldás, környezettel való kommunikáció, realitásérzék stb.).
A képességfejlesztő munka közvetve hat az alkotásra is, mégis elkerülhetetlen a fejlesztő feladatok megoldása. Pedagógiai módszerekkel a művészeti alkotótevékenységnek terápiás hatása nemcsak a tanuláshoz szükséges képességek fejlődésében, hanem a személyiség fejlődésében is megnyilvánul. Egy saját testen megtapasztalható, kézzel fogható formában feldolgozhatják a fiatalok feszültségeiket, problémáikat, felfedezhetik képességeiket (határaikat és lehetőségeiket) és kifejezhetik azt, amit talán szavakkal nem fogalmaznak meg.

Biztosítjuk az eszközöket és a választás lehetőségét. Az alkotás halk zene mellett zajlik, amely segít az elmélyülésben. A fiatal maga dönti el, hogy mikor van készen. Amikor neki tetszik az alkotása, akkor fejezi be. Illetve olyan is van, hogy egyszerűen elfárad. Ilyenkor lehetőség van, pihenésre vagy tevékenységváltásra.

Az inspirációt követi a kézműveskedés. Mindenki kitalálja, hogy mit szeretne aznap készíteni, és együtt megtervezzük a munkafázisokat: agyag előkészítését, tárgy formázását, tisztítását, szárítását, csiszolását, díszítését. Egy-egy tárgy elkészítése 3 alkalmat is igénybe vehet. Egy alkalom körülbelül másfél óra. Ehhez kitartásra, és szervezésre egyaránt szükség van.

A munka során lehetőségük van egymásra reagálni. Fontos, hogy ők is segítsenek társaiknak, ami jót tesz szociális érzékenységüknek, kapcsolataiknak.

Fontos aranyszabály, hogy minden munkában van valami gyönyörű és nincs menthetetlen tárgy. Mindenben fel lehet fedezni a szépet és különlegeset.

Ötleteik megvalósításakor kifejezhetik vágyaikat, érzéseiket, s emellett olyan maradandót hozhatnak létre, amivel saját vagy szeretteik környezetét gazdagíthatják.

Az első munkák létrejöttekor döbbenten tapasztalhatják meg, hogy a máz minden hibát elfed és egy csodát hozhatnak létre. Egy lánynál szállóigévé vált az a mondata, hogy: „ Te jó ég, ezt tényleg én csináltam?”.

Sokkal több darabot készítetnek a fiatalok szeretteiknek, mint maguknak. Igenis a kamasz vágyik adni, lenyűgözni a környezetét. Ennek a sikerélmények megtapasztalásához eszköz ez a gyakorlat, amit a 6 éve volt lehetőség átadni a Máltai Szeretetszolgálat Tarnabodi Befogadó Iskolájának, ahol egy kerámiaműhelyt is létrehoztunk.

Egy másik kézzel fogható gyümölcs, hogy a művészetterápiás foglalkozásokból nőtte ki magát egy mozgássérült lány lelkesítésére annak szülője is. Ő a saját útján haladva partnerintézményünkben, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Intézetében kapott felkérést és alakított ki egy működő kerámiaműhelyt mozgássérült emberek foglalkoztatását, munkaerőpiacra való beintegrálását támogatva.

Készítette: Petrényi Hajnalka

tehetség koordinátor

 
A Diószegi Dióhéj Akkreditált Kiváló Tehetségpont szakmai napja

 

„Egységben tehetség, tehetségben egység” mottóval hirdettük meg a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Dióhéj Akkreditált Kiváló Tehetségpontja szakmai napját.

 

A rendkívül izgalmas és színes programokon a dunántúli régió keleti részén mintegy 40-50 fő gyűlt össze, hogy betekintsen iskolánk tehetséggondozó munkájába. Rendkívül tartalmas, színes program invitálta az ideérkező látogatókat. Kiállítással, szívélyes fogadtatással vártuk vendégeinket.

Balogh Péter igazgató úr köszöntője és iskolabemutató prezentációja után Oros Róza köznevelési szakértő, a Baptista Tehetségsegítő Tanács elnöke tartott tájékoztatót aktualitásokról, különféle feladatokról. Ezt, egy Hortobágyi népdalcsokor citerán való bemutatása követte, majd dr. habil. Kocsis Imre tanszékvezető főiskolai tanár a
Debreceni Egyetem Műszaki Kar oktatója a DE és DSBSZSZ közötti tehetséggondozás lehetőségeit prezentálta előadásában, majd izgalmas kérdések tették még közelibbé a megvalósítás lehetőségeit. Ezután „Mindenki tehetséges?” címmel folyt a tartalmi munka.  Ezt követően a Tehetségpont munkaközösség vezetője „Dióhéjról dióhéjban” címmel mutatta be az iskola tehetséggondozó munkáját. Mindezeket megerősítve hallhattuk, láthattuk az iskola bemeneti és kimeneti méréseit és azok értékeléseit a Diószegiben. Ezután egy gyönyörű hangú diák mutatta be énektudását, majd az iskola pszichológusa, fejlesztőpedagógusa „Reánk bízatott tálentumok …” címmel tartott ízelítőt diákjainkról. Ezt követően fergeteges zumba bemutatót láthatott a közönség.

Hegedűs Hanna a Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék végzős hallgatója, volt tanítvány bemutatkozása színesítette a programot, majd Molnár Kíra 11.B és Nagy Tamás 3/11 osztályos tanuló, a Tehetségpont tagja beszélt az iskolában folyó tehetséggondozásról, képekkel illusztrálva. Cselló szösszenet inspirálta a további műsort, majd egy másik táncbemutató következett, végül láthattuk tanítványaink fodrász és smink csodabemutatóját, melyet önállóan a rendezvény ideje alatt készítettek el. A rendezvényt gitár és hip hop tánc színesített, melyet fokozott még az is, hogy Balogh Péter igazgató úr az elismerő szavak kíséretében Oros Róza köznevelési szakértőnek és néhány nagyszerűen segítő kollégának oklevelet adott át megköszönve kiváló, tehetségsegítő munkájukat.

            Nagy sikerű eseményben lehetett része annak, aki 2018. október 26-án ellátogatott a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola tehetségnapi műhelymunkájára. Úgy véljük nem bánták meg az ideérkezők, hogy ezt a napot a Diószegi iskolában töltötték. 

                                                                                    

 

                                                                                      Dr. Dósáné Gargya Tünde

                                                            a Dióhéj Tehetségpont munkaközösség vezetője
„Olyan, mintha a családommal lennék”

 

A Baptista Tehetségsegítő Tanács belső pályázatának záró szakmai fórumát rendezték meg minap Kisújszálláson.

 

 

„Olyan, mintha a családommal lennék. A 11 tagú családommal” (Forrás: Zenegér projektben egy résztvevő kislány)

 

2018. június 20-án Kisújszálláson, a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskolában került megrendezésre a BTST  NTP-HTTSZ-004-17 pályázathoz kapcsolódószakmai fórum. Ennek keretében találkoztunk azokkal a kollégákkal, akik a BTST által 2017. szeptemberében meghirdetett belső pályázaton nyertes projektet nyújtottak be. Jelen volt a rendezvényen a fenntartó képviseletében Szász Veronika, területi igazgató, aki végig kísérte a folyamatot a pályázat kiírásától annak megvalósításáig. Erre a kiírásra pályázatot nyújthattak be a Baptista Szeretetszolgálat fenntartása alá tartozó köznevelési intézmények, minimum 100 000 Ft, maximum 250 000 Ft anyagi forrásra. Közel 4 millió forint támogatást biztosított fenntartónk. Egy intézményi program 30 órás tehetségműhely foglalkozásokat és egy ehhez kapcsolódó tanulmányi kirándulás megvalósítását jelenti, 8-16 tanuló bevonásával a 2017/18-as tanév végéig. A foglalkozásokhoz a szükséges eszközök beszerzésére is lehetett forrást felhasználni.

A fórumon 12 intézmény mutatta be a megvalósított projektjét. A résztvevők kiemelték, hogy a programnak óriási közösségépítő ereje volt. A gyerekek nagyon szívesen kapcsolódtak be a tehetségsegítő foglalkozásokba. A 18 projektben több, mint 600 óra szervezett tehetségsegítő foglalkozás valósult meg. A bevont gyermekek száma 200 fő. A program által érintett tanulók száma ennél jóval több. Hiszen a lazító programokra több tanuló is bevonásra került. Ennek során olyan helyekre jutottak el, ahová másként nem mehettek volna. Volt olyan ötödikes vidéki kislány, aki így jutott el életében először pl. strandra. Néhányat említek meg: Magyar Természettudományi Múzeum Budapest, Agóra Tudományos Élményközpont Debrecen, az Egri Vár, Csillagvizsgáló, az Állatkert Budapesten, Színház látogatás Budapesten, Debrecenben, az OTP Fáy központjában, Pákozd, Dinnyés Várpark, Soponya Ökocentrum, Balatonfüred Mestercukrászat, Sárospaki Vár, Martonvásár, Kastély, A 18 nyertes, megvalósító intézmény között óvodák, általános iskolák és középiskolák is voltak.

A 30 órás projektek egyik legnagyobb erénye, hogy a megvalósító pedagógusok keresték azokat az utakat, amelyek segítségével élmény a tanulás a gyerekeknek, és más módszerekkel tanulnak, mint a tanórákon. A témák közül néhányat említek meg: Matematika-logika rejtvények segítségével, észforgató, okos játékok, komplex személyiségfejlesztés a művészetek segítségével, természet fotózás, tűzzománc, mézeskalács alkotások készítése. Bábozás, színjáték bibliai történetek feldolgozásával. Bar-angol angol nyelvi honismereti projekt, csillagászat, kutatás másként, családi tehetség délután.

A szakmai beszámoló során mindenki elkészítette a jó gyakorlatának bemutatását, amely bekerül a Talentum Jó gyakorlatok Tárába. Minden érdeklődő megismerheti, és átveheti, adaptálhatja a már kipróbált programot. Készül egy nyomtatott formája is a jó gyakorlatoknak, melyet minden intézményhez el fogunk juttatni.

Ősszel folytatjuk a projektek bemutatkozását Velencén, a Zöldliget Általános Iskolában.

A megvalósítók és a kiírók egyöntetű véleménye, hogy olyan szakmai hozadéka volt a belső pályázatnak, amely pénzben nem fejezhető ki. Olyan értékek jöttek létre, amelynek során mérhető az emberi kapcsolatok fejlődése, a pedagógusok, gyerekek, szülők érdeklődése, támogatása. A tanulás játékossága, a tanórán kívüli ismeretszerzés forrásainak megmutatása, mind-mind olyan értékes eleme, amely a napi tanulás-tanítás folyamatában is ott kellene, legyen. A gyerekek, fiatalok érzelmi intelligenciája a projektek során maximálisan fejlődött. A BTST vezetősége, a pályázók köszönetüket fejezik ki a fenntartónak a lehetőségért, az anyagi forrás megteremtéséért. Szeretnénk mindannyian, ha folytatása lehetne a következő tanév során a megkezdett munkának.

Oros Róza BTST vezető

 


Természettudományos tehetség szakmai fórum Pécs

 

 

2018. május 24-25-én került megrendezésre Pécsett az első Természettudományos szakmai fórum a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája regisztrált tehetségpont és a BTST NTP-HTTSZ-004-17 pályázathoz kapcsolódó program keretében.

 

 

A rendezvény fővédnöke: Szenczy Sándor a Baptista Szeretetszolgálat elnöke volt. A résztvevőket Kutas József igazgató úr és Bogár László Pécs város Kulturális és Köznevelési Bizottságának vezetője, Oros Róza BTST vezető, Hajnal Zoltán iskola lelkész köszöntötték.

A kétnapos tanácskozás során célunk az volt, hogy új lehetőségeket ismerjünk meg a természettudományos oktatás területéről, valamint kialakítsunk egy egységes képet a baptista iskolák jelenlegi helyzetéről e területen. Egyéni tudásunkat megosztva egymással, segítsük egy olyan stratégia megalapozását, amely a jövőben támogatni tudja az iskoláinkban folyó ez irányú nevelő-oktató munkát.

Az első napon Szitt Zsolt műhelyvezető, a tehetséggondozáshoz kapcsolódó elméleti ismereteket elevenítette fel. Kovács Mónika szakmai vezető a határon túli tehetségsegítést mutatta be. Szabóné Bárdos Csilla (PTE) az élettudományi tehetségek támogatását, Dr Hock Márta (PTE) az egészségtudomány, Dr Szabó Csaba oktatási főigazgató a nyelvi és tudományos tehetségek jellemzőit mutatta be. Nagy Márta, Horváth Erika a Széchenyi Gimnázium jó gyakorlatait, Stefan Roland és Hegedűs Patrik diák előadók, a saját kutatásukat mutatták be. Lőrincz Péter a Horvát Gimnázium szaktanára egy lenyűgöző előadást tartott, a tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenységéről. Feketéné Batka Eszter Széchenyi Gimnázium pedagógusa, bemutatta a GEOGEBRA program nyújtotta lehetőségeket. Szíjártó Tiborné az erdei iskolai programokat, Dr Kitanics Máté (MTA BTK TTT) Nagy Szulejmán szultán szigetvári türbéjének kutatását tárta elénk.

A második napi tanácskozás témája az iskolákban készült természettudományos felmérés elemzése volt. Az online kérdőíveket 27 intézmény, 109 pedagógus, és 2511 tanuló töltötte ki. A beérkezett válaszok kiértékelését a szakmai fórumon hat intézmény vállalta. Előadók voltak: Patocskai László, Balogh Péter, igazgatók, Juhar Emőke igazgató helyettes, Kohan Éva, Ernesztné Sebők Beáta, Veress Károly, Horváth Erika szaktanárok, tehetségsegítő kollégák. Igen értékes és előremutató elemzéseket hallhattunk.

A résztvevők, mintegy negyven fő, a BSZ EJSZ iskoláit képviselték: Vásárosnamény, Kótaj, Nagyhalász, Debrecen, Kisújszállás, Tiszaroff, Velence, Pécs, Budapest, Törökszentmiklós, valamint megtisztelte a rendezvényt Szász Veronika területi oktatási igazgató.

A kétnapos tanácskozást nagyon hatékonynak ítélték meg a jelenlévők. Közös elhatározás, hogy a következő tanévben folytatjuk az együttgondolkodást a természettudományos oktatásunk jövőjéről. Szándékunk az, hogy segítsük a pedagógusokat, diákokat felkészülni a VUCA világában való kihívásokra. (V – volatility: változékonyság U – uncertainty: bizonytalanság C – complexity: komplexitás A – ambiguity: kétértelműség)

Oros Róza

BTST vezetője0Kirándulás a belső tehetség pályázat segítségével a debreceni Agórába

 

 

A kisújszállási Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium tehetségsegítő munkája számtalan változáson ment keresztül a 2017/2018-as tanévben.

 

Az év elején megalakult tehetségsegítő munkacsoportunk, megújítottuk tehetségpont regisztrációnkat, a hagyományok megtartása mellett új tehetségterületeket próbáltunk ki. 13 pályázatot írtunk és valósítottunk meg. Két tehetségműhely - az ének-zenei és matematika logikai - kiemelkedett a többi közül (az ének-zenei műhely vezetője Janó Valéria, a matematika- logikai műhely vezetője Ernesztné Sebők Beáta). A gyerekek számtalan versenyen indultak és értek el helyezéseket, valamint tevékenyen bekapcsolódtak a pályázatok megvalósításába. A két terület művelőit az év során példa nélküli összefogás, együttműködés, és egymás segítése jellemezte.

A tanév lezárásaként 2018. június 6-án, a belső pályázat finanszírozásában, 27 tanulónk a debreceni Agóra központba kirándulhatott.

Megismerkedhettek számtalanan természeti csodával: Tesla zenélő villámaival, a tükörlabirintussal, a hologrammal, a Bermuda- háromszöggel. A planetáriumban a csillagok és bolygók titkait kémlelték. Bicikliztek a magasban, és gyorsulhattak, mint egy párduc. A legnagyobb sikert a fizika bemutató show aratta, ahol közreműködhettek. Számtalan kísérletben ismerkedtek meg azzal, hogy milyen körülmények várnának rájuk az űrben, és miért is rejt tévedést a Starwars több képkockája. Amit mégis a legjobban élveztek, az a több órás, interaktív, kötetlen játék.

Egy hosszú nap végén fáradtan, de telve élményekkel értek haza.

Köszönjük a támogatást, és reméljük a későbbiekben is lesz lehetőségünk belső pályázat benyújtására.

 

Ernesztné Sebők Beáta,

a tehetségsegítő csoport vezetője

 

 „A feladat hozza létre a tehetséget”: a TehetségDetekt szakmai nap margójára

 

A Baptista Tehetségsegítő Tanács szervezésében április 26-án a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolában rendezték meg a második TehetségDetekt szakmai fórumot.

 

A tehetség-koordinátorok szakmai közös gondolkodásának az iskola közege, tehetséggondozó szemlélete ideális közeget biztosított. Tóthné Benkő Mónika és Segesdiné Sárközi Anna jóvoltából megismerhettük az iskola tehetségprogramjait, majd kezdődhetett a közös munka. A tehetséggondozás paradigmaváltása, a tevékenységekben megmutatkozó erősségek mentén szervezett tanulási helyzetek fontosságának kérdésében mindenki beszámolt saját, vagy intézményének jó gyakorlatáról.

Ezt követően a sokszínű tehetségtámogató munka támogatására, a tehetséggondozás tanórai megvalósításának segítésére a TehetségDetekt nyújtotta lehetőségekkel ismerkedhettek meg a résztvevők. Saját maguk próbálhatták ki a tehetségterületek önjellemzéses kérdőívét, pedagógusi visszajelzést adtak Adytól Puskásig művészek, sportolók, közszereplők erősségeire vonatkozólag, közösen derítették fel egy osztályprofil alapján a közösség dinamikáját, értékstátuszait. A szakmai diskurzusban hangsúlyossá vált a Detekt működésének fő szempontja, amely szerint a cél nem a tehetséget azonosítani, hanem a tehetségfejlődés lehetőségeiről minél árnyaltabb képet adni a pedagógusoknak, ily módon az eredmények hozzájárulhatnak az optimális fejlesztő környezet kialakításához, mint amilyen például a differenciálás vagy az egyéni fejlődés támogatása.

A szakmai fórum teljes mértékben igazolta, hogy maga a feladat hozza létre a tehetséget, mert az építő jellegű eszmecserék és tapasztalat-megosztások mellett számos innovatív megoldás született a közös gondolkodások eredményeként. Az óvodai adaptációjára is számtalan ötlet formálódott, a tehetségterületek szerinti feladatokban pedig a kreativitás minden területen megmutatkozott.

Zárásként minden résztvevő kiemelte, hogy a mindennapi munkaszervezéshez remek lehetőséget lát a Detekt használatában, és az egyéni tanulói mappa kialakításával a nyomon követés is elérhetővé válik, így a tehetségsegítés komplexitása és folyamat jellege is egyaránt teljesülhet.

Eredményes és élményteli napot zárhattunk, külön köszönet a vendéglátásért és a program megszervezéséért.

Kovács Mónika

BTST, szakmai vezető

  

 

Kiváló és európai baptista tehetségpontok

 

Március 24-én a Baptista Tehetségsegítő Tanács hálózatának 11 tehetségpontja vehette át a kitüntető címet a IX: Kárpát-medencei Tehetségnapon, a Szent Margit Gimnáziumban tartott ünnepségen.

Kilenc tehetségpontunk az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet:

Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Kótaj,

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája Kisújszállás,

Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Debrecen,

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Néptáncműhely Seregélyes,

Hétszínvirág Baptista Óvoda Fabula Süni drámastúdió Seregélyes,

Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Kisújszállás,

István Király Baptista Általános Iskola Kótaj,

Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nyírbogdány,

Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda Tiszaroff,

Két tehetségpontunk az Európai Tehetségpont címet:

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium Velence,

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája Törökszentmiklós.

 

 

 

Tehetséggondozó szakmai fórum Nagyhalászon

 

 

 A Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola március 5-én adott otthont „Az intézményi tehetséggondozás gyakorlati megvalósítása”c. szakmai fórumnak, melyre a Baptista Tehetségsegítő Tanács NTP-HTTSZ-004-17 pályázati programjának keretében került sor.

A rendezvényre a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott intézményekből érkeztek vendégek. A nap célja az volt, hogy az érdeklődők megismerjék a nagyhalászi iskola tehetséggondozó stratégiáját, illetve az itt működő tehetséggondozó műhelyek munkáját. Az esemény keretében a színjátszó csoport és a néptáncosok előadását nézhették meg a vendégek, majd műhelylátogatás keretében bepillantást nyerhettek a tollaslabda, a sakk valamint a néptánc csoport munkájába. A Baptista Tehetségsegítő Tanács nemcsak szakmai tanácsokkal, hanem a pályázati úton elnyert anyagi támogatással is segíti az intézményben folyó tehetséggondozást.

Petró Gergely

Csuha Antal Baptista Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola

 

 

 

Baptista Tehetségsegítő Tanács szakmai műhely

 

 

Kisújszálláson, a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskolában rendezték a Baptista Tehetségsegítő Tanács (NTP-HTTSZ-004-17) pályázatához kapcsolódó szakmai programot, amelynek témája a TehetségDetekt szoftver használata volt.

A műhelyfoglalkozást Kovács Mónika szakmai vezető vezette. A TehetségDetekt elsődlegesen a tehetségazonosításban és a nyomon követésben nyújt segítséget a baptista intézmények pedagógusai számára, de használatával a tanórai és a tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenységet is a tanulók egyéni érdeklődéséhez, képességeihez lehet igazítani.

 Minden résztvevő pedagógus számára egyéni kódokat hoztak létre, amelyek lehetővé teszik a kollégák számára a rendszer folyamatos használatát. A résztvevők gyakorlati bemutató során ismerkedhettek meg a felület által nyújtott lehetőségekkel, kipróbálhatták a tanulók, tanulócsoportok és tesztíratások adminisztrációját. Arról is információt kaphattak, hogyan tudnak intézményi tehetségtérképet készíteni, amely elengedhetetlen az intézmény tehetséggondozási tevékenységének hosszú távú megtervezéséhez. A megírt tesztek alapján a rendszer egyéni tanulói mappákat készít, melynek a nyomon követésben lehet nagy szerepe. A személyes adatok védelmének érdekében minden tanuló egyéni kóddal tudja használni a rendszert, így a tanulók csak a saját eredményeiket ismerhetik meg. A szoftver lehetővé teszi a felhasználó pedagógusok számára, hogy egy adott tanulócsoportra vonatkozóan csoportprofilt készíthessenek, amely lehetővé teszi az interperszonális kapcsolatok, valamint a csoportdinamika változásainak megfigyelését.

 

A délutáni órákban a TehetségDetekt továbbfejlesztésének lehetőségeiről, valamint arról esett szó, hogy a tanórai differenciált készségfejlesztést hogyan segíthetjük elő a tehetség-tesztek eredményeinek felhasználásával, és milyen további lehetőségeket ad a szoftver a pedagógusok számára a tanórák megtervezéséhez.

 

Szidey Szilvia

műhelyvezető, szakmai tanácsadó

 

 

 

 

 

Szakmai fórumot rendeztek a tehetséggondozásról a téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.

 

„A kreativitás fejlesztése címmel 2018. január 16-án szakmai fórumot tartottunk iskolánkban, melyre az ország számos településéről érkeztek pedagógusok. A rendezvény a Baptista Tehetségsegítő Tanács NTP-HTTSZ-004-17 pályázatához kapcsolódott. A művészeti iskolások rövid műsora után a vendégeket Szilágyiné Bodnár Erzsébet, iskolánk igazgatónője köszöntötte. Előadásában bemutatta iskolánkat, majd beszélt az itt folyó tehetséggondozó munkáról. Oros Róza, A Baptista Tehetségsegítő Tanács elnöke beszédében ismertette a pályázat keretében megvalósuló programokat.

Iskolánk tanárai a kreativitás fejlesztési lehetőségeiről tartottak előadásokat az alábbi területeken:

Majoros Lászlóné – matematika

Kissné Lesnyák Beáta – angol

Fekete Tamás – robotika

Szabó Lilla és Kovácsné Lőrincz Judit - rajz

A program kézműves és rajz műhelyfoglalkozással zárult, melyeket Burai Erika, Szabó Lilla és Kovácsné Lőrincz Judit tartottak.

Nagyon tartalmas, hasznos napot töltöttünk együtt!”

Kovácsné Lőrincz Judit

                                                         BTST művészeti műhelyének vezetője

 

Európai Tehetségpont a Kölcsey!

 

Jó hírrel kezdődött az újév a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolájában.

 

„A Budapesti Európai Tehetségpont értesített bennünket, hogy az Európai Tehetségpont cím elnyerésére benyújtott pályázatunkat sikeresnek minősítették, ennek következtében tagjai lettünk az Európai Tehetségsegítő Hálózatnak. A csatlakozást igazoló oklevelet várhatóan január végén vehetjük át. Bízunk abban, hogy az elismerés további lendületet ad tehetséggondozó munkánknak, a hálózatba kerülés pedig bővíti kapcsolatépítési, módszertani, szakmai lehetőségeinket”, mondta Görömbei Zoltán igazgató.

 

 

„A jövő a gyermekeinken múlik. A mi feladatunk pedig az,
hogy segítsünk nekik kibontakoztatni
a mindannyiukban ott rejlő tehetséget.”

/Csíkszentmihályi Mihály/

 

2017. december 12-én a Szivárvány Baptista Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola adott otthont a Baptista Tehetségsegítő Tanács felkérésére szervezett szakmai fórumnak.

Az előadók: Fülöp Márta / tanár, az Informatika- Számítástechnika Tanárok Egyesületének Elnöke/ és Leiner Károly /(Zöldbéka tanár úr) tanító, gyógypedagógus, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének vezetőségi tagja/ mutatták be, hogy kik is azok a problé-Más tanulók a mai oktatási intézményekben, akiket másképp kell oktatni, nevelni.

 

Leiner Károly a jövő iskoláját vetítette a részt vevők elé, ahol nincsenek tantárgyak, az oktatás maga nagyon sokszínű, a projektoktatástól az élménypedagógián át a digitális eszközök bevonásáig. Beszélt a tanárok előtt álló kihívásokról, amelyek teljesen új szemléletet követelnek meg tőlük. A műhelyfoglalkozáson rengeteg jó ötletet mutatott be, amelyek órai keretben, de fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, tehetségsegítő műhelyek foglalkozásain is felhasználhatóak. A megjelentek több feladatot maguk is kipróbáltak és igen lelkesen végezték a csoportos vagy páros feladatokat. Valódi élményt kaptak, amit remélhetőleg tovább visznek az osztályokba is, hiszen nem a kész tudást kellene ma a tanulóinknak átadni, hanem a tanulás élményét, a kíváncsiságot, a kreatív gondolkodás, problémamegoldás képességét.

 

Fülöp Márta arról beszélt, mennyire nehéz felismerni a tehetséges tanulókat, hiszen a legtöbben elkerülő stratégiát alkalmaznak, nem akarnak kitűnni a szürke tömegből. Elmondta, hogy lehetnek olyan tanulók, akik csak egy területen kiemelkedően tehetségesek, a többin pedig átlagosan teljesítenek. Fontos, hogy ne csak az az egy terület kerüljön fejlesztésre, hiszen a cél az, hogy komplex tudást adjunk át, amely elvezeti a tanulót a szociális-emocionális „jól-lét” érzéséhez. Az előadásából kiderült, hogy a tehetséges gyermekek is szoronghatnak, a teljesítménykényszer, a társaikkal való folyamatos összehasonlítás miatt. Fontos tehát, hogy a tanárok odafigyeléssel, türelemmel, bátorítással elérjék, hogy a tanuló felismerje képességeit és önmaga próbáljon többet kihozni magából.

 

A konferencián részt vevő kollégák visszajelzései nagyon pozitívak voltak. Mindenki élményekkel, új ötletekkel gazdagodva távozott. Reméljük sikerült új oldaláról bemutatni az oktatás lehetőségeit.

Köszönjük az intézmény vezetőségének a rugalmas, gyors és színvonalas előadások megszervezését és lebonyolítását.

 

 

 

 

                                                                                  Törökné Horváth Andrea

                                                                                gyógypedagógus, Mk. vezető

 

 

Díjátadó ünnepség a tehetséggondozás jegyében

 

Görömbei Zoltán igazgató május 31-én ünnepélyes keretek között vette át a Minősített Tehetség Műhely kitüntető címet. Az elismerést iskolája, a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő Kölcsey Ferenc  Általános Iskola nyerte el, az Új Nemzedék Központ által meghirdetett „Tehetségek Magyarországa” kiemelt projekt keretében, egy több hónapon át, több fordulóban zajló minősítési eljárás során.

A hét régióban, 171 pályázóból, a 38 legjobb lett a cím birtokosa. Rangos mezőnyben állt helyt iskolánk a minősítés során. A díjazottak között számos gyakorló és középiskola is van. A támogatás pedagógus-továbbképzéseket, mentorálást, szakmai rendezvényeket, tárgyi eszközöket, szakmai együttműködéseket, konzultációs lehetőségeket biztosít öt éven keresztül folyamatosan 2020-ig. Gratulálunk az intézmény igazgatójának, vezetésének, a tehetséggondozást végző pedagógusoknak, valamint az intézmény valamennyi dolgozójának! Nagyon büszkék vagyunk rájuk! További sok sikert és eredményes munkát kívánunk!

 

Baptista Tehetségsegítő Tanács nevében: Oros Róza

 

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Megemlékezés az Aradi-vértanúkról

06.
OKT.

Digitális országos mérések (6. évfolyam)

24.
OKT.

56-os megemlékezés: 9. évf. sírkert látogatás

26.
OKT.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY
1065 Bp, Bajcsy-Zsilinszky út 57.
Telefon: +36 1 381 0537
fenntarto@baptistaoktatas.hu
© 2023 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT