KERESÉS:
OK

Heti jó hír

""Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy áldás legyen az örökségetek.""
(1Péter 3,9))

CSATORNÁK

Pályázati hírekBeszámoló az NTP-MŰV-18-0040. azonosítószámú,

„Tűzből és fényből született” (Tűzzománc technikák – A tűz inspirációja) című pályázatról

 

A tűzzománc tehetséggondozó program a különböző tűzzománc technikák megismerésére, azok kipróbálására a gyakorlatban, önálló művészeti alkotás létrehozására, a képzőművészeti ismeretek bővítésére, gazdagítására, kézügyesség fejlesztésére irányult. A program során a tanulók tűzzománc és rekeszzománc alkotásokat hoztak létre. Az alkotási folyamat során fejlődött a tanulók önkifejezése, fantáziája, kreativitása, figyelme és művészi kifejezőkészsége.

Egyéni jelentkezések után a kreativitás vizsgálat (TKBS), a tanulói munkák tanulmányozása és a Renzulli-Harman skála által adott eredmények kiértékelése, valamint a beválogatási küszöb megállapítása után 12 tanulót választottunk ki a tehetségprogramba.

A tehetségazonosítást és beválogatást követően a tanulók megismerkedtek a grafika és festészet alapjaival, kialakulásával és fejlődésével. Stílusteremtő grafikusok és festők műveit tanulmányozták, megismerték azok egyéni stílusjegyeit és a leghíresebb alkotásaikat. A program következő elemeként a tűzzománcozás történetét tanulmányozták, az ókortól napjainkig, valamint azokat a technikákat ismerhették meg, melyekkel a különböző zománcékszerek és képek készülhetnek. A festészet alapjainak elsajátításakor gyakorolták a derítés, színkeverés módjait, az alapszínekből komplementer színeket állítottak elő. Mandalát rajzoltak és festettek. A grafikai ábrázolás során megtanulták a testek 3 dimenziós ábrázolását a fény-árnyékolás technikájának alkalmazásával. Gyakorolták az akrillfestést, valamint a pasztellceruzás ábrázolást. Akvarell technikával (virág)csendéletet festettek. A tűzzománcozás előtt mintát terveztek. A tűzzománc lemez alapozásától a minta felvitelén át az előre rajzolt lemez fakkjainak kitöltéséig elsajátították a tűzzománcozás technikáját különböző felületekre. Vörösréz lemezre zománc ékszereket készítettek. A meghívott előadó, Kiss Anita képzőművészeti előadása során addig ismeretlen technikákat tanulmányozhattak (monotípia, szekkó, olajfestés, tusrajz). A program végén az elkészült festmények kiégetésére, paszparturába helyezésére, keretezésére és kiállítására került sor.

A program célja az volt, hogy a tanulók megismerhessék a különböző tűzzománc technikákat, kipróbálhassák azokat, és új ismereteiket képzőművészeti alkotások készítése során alkalmazni is tudják. A program végére a tanulók megismerték a tűzzománcozás technikáit, megtanultak kompozíciókat tervezni, tűzzománc lemezt lealapozni, a megtervezett  mintát átrajzolni, majd az így előkészített felületre a tűzzománc festéket rekeszenként felvinni.  Mivel a képek a tervezéstől a befejezésig a tanulók egyéni munkái, ezáltal fejlődött kreativitásuk, művészi önkifejezésük, fantáziájuk, önismeretük is. A tűzzománcozás olyan technika, mely  koncentrált és fókuszált erőteljes figyelmet, valamint türelmet és kitartást igényel, ezért a fejlesztő tevékenység során a tanulók figyelemkoncentrációja és kitartása is fejlődött. A képzőművészeti alkotások létrehozásakor megtapasztalták a flow élményt, fejlődött kézügyességük, megismertek új és addig nem használt festészeti technikákat, mely gazdagította látókörüket és képzőművészeti ismereteiket. A művészeti alkotás létrehozása személyiségfejlesztő hatású, önbizalmat ad, valamint lehetőséget az egyéniség kifejezésére, megmutatására. A foglalkozások során a tanulók jó hangulatban, támogató és bátorító légkörben hozták létre alkotásaikat, mely inspirálóan hatott rájuk. 

Az elkészült művekből rendezett kiállítás egy hétig volt látható. A programhoz kiegészítő tevékenységként választottuk a legalább 2 perces rövidfilm készítését, mely a honlapunkon megtekinthető.

 

                                                                                              Duli Annamária

                                                                                              tehetségműhely vezető

 
Míves kezek - Táncos lábak tehetséggondozó műhely a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája Sásastó úti tagóvodájában (II. félévi beszámoló)

 

 A Nemzeti Tehetség Program „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programot támogatása (NTP-OTKP-18)” kiírására „Nagykunsági gyerek vagyok” címmel nyertes pályázatunk a II. félévben a következő módon valósultak meg:

Februárban az internet adta lehetőséget kihasználva felvételeket néztünk a mohácsi busójárásról. Megfigyelhettük az állarcok jellegzetességeit, meghallgattuk ennek a népszokásnak a sajátosságait. Ezek alapján készültek busóálarcok dobozkartonból. Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek különböző, természetes alapanyaggal megismerkedhessenek, és hogy megtanuljanak csomót kötni: így gyékényből keresztek, emberek, csuhéból ujjbáb madárkák, virágok, szalmából hármas vagy ötös fonásból csigabigák készültek. A játékok elkészülte után mindig játszottak a gyerekek velük. Február végén a szülőkkel közösen mentünk a Morgóba (néprajzi kiállító terem). A gyerekek itt már több néprajzi tárgyat is felismertek, megneveztek.

A csomókötözés technikáját több alkalommal is gyakorolhatták: dióbölcső baba, anyák napi ajándékként csomókötözéses batikolt szatyor, valamint rongybaba készítése közben.

A nemzeti ünnepünk apropóján fakardot készítettünk. A gyerekek csiszoltak és szegeltek. A kard elkészülte után természetesen ki is kellett próbálni. Szabályok lefektetése után kardoztak egymással, gyakorolhatták a szúrás technikáját. A kardokat bevontuk a tánc elemeinek gyakorlásába is.

Két olyan foglalkozásunk is volt tavasszal, ahol vendéget hívtunk. Szerettük volna, ha nem csak tőlünk hallják a gyerekek az információkat. Olyan emberekkel vettük fel a kapcsolatot, akik az adott területen magával ragadóan tudnak beszélni és rendkívül tájékozottak. Ezzel is az érzelmi kötődést szerettük volna erősíteni. Így elmentünk a helyi kisegítő iskola fazekasműhelyébe. A fazekas magával ragadó személyisége, a hely különlegessége, az új alapanyag elvarázsolta a gyerekeket. A hely különlegességéhez még az is hozzájárult, hogy két középsúlyos értelmi fogyatékos diák segített az oktatónak. A gyerekek rögtön elfogadták őket és közvetlen kapcsolat alakult ki.

Nagy Istvánt, egy karikás ostor készítőt meghívtunk a Szentgyörgy napi hagyományokhoz kapcsolódóan. A gyerekek érdeklődőek, kitartóak voltak. A célok között említettem, hogy fontosnak tartjuk minden érzékszerv bevonását, így a helyi ízek megtapasztalását is. Kunsági perecet kóstoltunk és bár a témához nem kapcsolódott, de lakodalmas ablakos kalácsot is (a tésztája ugyan az.) Közösen az ablakos kalácsra szavaztunk, mint legfinomabbra. Ehhez a naphoz kapcsolódóan, egy másik foglalkozáson, agyagból háziállatokat mintáztunk, ami később ki lett égetve a gyerekek nagy örömére.

A húsvéti hagyományokat is felelevenítettük. Berzseltünk, locsolkodtunk. Ismertettük a locsolkodás helyi hagyományát és a hímes tojások színeinek a jelentését.

A tavaszi szünet első napján, szülőkkel közös buszos kirándulást szerveztünk Karcagra. Kis – hegyesbori kunhalmon kezdtük a látogatást. Itt nagyon röviden áttekintettük a kunok történelmét és a szobrokon megkerestük a nagykun települések címerét. Majd a Győrffy István Múzeumba, egy szélmalomba mentünk, ezután megnéztük a Hortobágyi Nemzeti Park kiállítását. A Lombkorona sétánynál fejeztük be a kirándulásunkat, ahol slambuccal vártak bennünket. Szülő és gyerek egyaránt jól érezte magát.

A májusfa állítás hagyományához kapcsolódóan szaténszalagokra, metál festékekkel, nyomdáztak. Az asztalok hamarosan kicsinek bizonyultak, ezért leköltöztünk a földre.

Lazító programként lovas kocsi segítségével szétnéztünk városunk határában, megnéztük a tavaszi munkálatokat.

Május utolsó foglalkozásán a szülőkkel közösen barkácsoltak a gyerekek kavicsokból. A kezdeti kétségbeesés után egyedi képek születtek elmélyült munkában. Ezt ölbeli mondókák, játékok követtek. Az udvaron fejeztük be ahol közösen játszottunk egyet.

Természetesen a dalos játékok, prózai játékok, mondókák, kapcsolódtak, szerves részei voltak a foglalkozásainknak a II. félévben is, akár csak a tánc és mozdulattanítás A gépi zene segített abban, sok esetben az internetről letöltött autentikus előadásúak, hogy a gyerekek folyamatosan nehezedő mozgáselemeket tanuljanak meg, gyakorolják be.

Zárásként, június 06-án a 10 hónap alatt tanult dalainkból, tánclépéseinkből, játékainkból egy csokornyit előadtunk a helyi Vigadó Kulturális Központban az érdeklődőknek, valamint kiállítást rendeztünk az elkészült tárgyainkból, előadással egybe kötve. Sok pozitív visszajelzést kaptunk.

 

Gönczi Edit és Szabó Katinka

óvodapedagógusok

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

 

Míves kezek, táncos lábak tehetséggondozó műhely a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája Sásastó úti tagóvodájában

 

2018 áprilisában a Nemzeti Tehetség Program „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programot támogatása (NTP-OTKP-18)” kiírására „Nagykunsági gyerek vagyok” címmel nyertes pályázatot írtunk. Az alap elképzelés az volt, hogy a naptári évben, az adott időszakra jellemző néprajzi szokásra, hagyományokra építve ötvözzük a kézműveskedést a néphagyományok megismerésével, népi dalos játékok, a néptánc alaplépéseinek a megtanulásával. 38 komplex foglalkozást és 7 lazító programot terveztünk be erre a tanévre. 

Célunk, hogy a gyerekek érzelmileg kötődjenek hagyományainkhoz, a múltbeli örökségekhez és azt tovább éltessék, szüleik számára is vonzóvá tegyük. Fontos számunkra, hogy a gyerekek a hazaszeretetet, a szülőföldhöz való tartozást megértsék, átéljék. Célunknak tekintjük, hogy a gyerekek számukra ismeretlen népi kismesterséggel, természetes anyagokkal, népdallal, népi játékkal és tánclépéssel ismerkedjenek meg, ezek által biztosítva számukra a kézművesség, szabad játék és a tánc élményét. Fontosnak tartjuk azt is, hogy folyamatosan lássanak, halljanak archív felvételeken autentikus előadást. A tevékenységekkel a gyermekek szociális, értelmi, verbális és testi képességeit komplexen, s ezen túlmutatóan az egész személyiségét kívánjuk fejleszteni. A megfogalmazott célok eléréséhez a következő feladatokat határoztuk meg:

 • Olyan légkör megteremtése, ahol a gyerekek az alkotó szabadság és - merészség légkörét megélhetik.
 • A gyermek fantáziáját, kreativitását, esztétikai igényességét segítjük fejlődni.
 • A gazdagító programok segítségével ismereteiknek bővítése.
 • A tevékenységekkel a gyermekek szociális, értelmi, verbális és testi képességeit komplexen, s ezen túlmutatóan az egész személyiségének a fejlesztése.

Foglalkozásaink felépítése a tervezettnek megfelelő: néprajzi áttekintéssel kezdünk, majd az ehhez kapcsolódó kézműves tevékenység, közös mondóka, népi dalos játék, népdal, néptánc alaplépéseinek átadása követ. Ez a felépítés nagyszerűen bevált, mert a koncentrált figyelem után jól esik a gyerekeknek a mozgás, a kézműveskedés közben énekelt dalok eljátszása és nagyon várják a végén a táncot, népi játékokat. A foglakozásokat Gönczi Edit és Szabó Katinka közösen vezeti, amire 14 gyermek jár csütörtökönként 16 órától.

 

Az őszi időszakban a szüretelés betakarítás kapcsán gyümölcsös kosarak, szőlőtőkék, csutkaízík állatok születtek, kukoricát fosztottak és morzsoltak, megismerkedtek ezek nagykunsági hagyományaival, az ehhez kapcsolódó dalos játékokat játszottuk. A Márton nap kapcsán megismerkedtek Márton püspök legendájával, tobozlibát készítettek és lazító programként a Nagykun Klubban a néptáncos gyerekekkel együtt ropták a táncot élő zenére, játszottak a vetélkedőkön, kóstolhattak népi ízeket. A tervezetteken kívül az Almabálba is eljöhettünk ide ezt megelőzően, ami meghatározó élmény volt a gyerekeknek. November végén lazító programként szülőkkel közösen elmentünk az Ábri Károly házba s ez a látogatás egyúttal a téli ünnepkör indítása is volt. Az ott látható tárgyak funkcióinak megbeszélése után minden gyermek kipróbálta a szövőszéket.

Ennek kapcsán kezdtük el feldolgozni a fonással, szövéssel kapcsolatos néphagyományokat. Készítettek karkötőket páros munkában sodrással, majd szádfával, lazító programként kötélverővel saját övet gyártottak. Ezt folytattuk januárban pókszövéssel körmöcskézéssel, szövéssel.

Az Advent is sok lehetőséget rejtett magában: Felléptünk a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület és a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett „Karácsonyi Szeretetnap” rendezvényén a Vigadóban, gyertyát öntöttünk, mézeskalácsot díszítettek és a szüleikkel közösen az utolsó decemberi foglalkozáson asztali díszt készítettek természetes alapanyagokból. Ekkor kóstoltuk meg a kidíszített mézeskalácsot és interaktív betlehemezés is volt: a gyerekek beöltözve szerepeltek, a szülők pedig mondták helyettük a szöveget.

A januárt gyöngyfűzéssel kezdtük: gumidamilra egyszálasan, majd pedig Mészárosné Szabó Katalin irányításával kétszálasan damilra. Februárban busóálarcok születtek dobozkartonból, gyékényből keresztek, emberek készültek.

A tevékenységekhez dalos játékok, mondókák, prózai játékok kapcsolódtak, szerves részei voltak a foglalkozásainknak. Ezeket kézműveskedés közben énekelgettük, mondogattunk, majd pedig eljátszottuk azokat.

A tánc és mozdulattanítás folyamatosan jelen volt. A gépi zene segített abban, hogy a gyerekek folyamatosan nehezedő mozgáselemeket tanuljanak meg a folyamatos gyakorlás lehetősége mellett. Így kígyózó vonal, köralakítás, csigavonal be- és kitekerése, koppantó, hegyező, lassú csárdás, friss csárdás elemeinek megtanulása, a táncosbot kipróbálása történt.

 

Szabó Katinka

óvodapedagógus 

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

 Nemzeti Tehetség Program pályázati hírek

 

2018. május 4-ig volt lehetőség pályázni az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program pályázataira. Intézményeik szép sikereket értek el ismét. Tizenegy tehetséggondozó programunk vissza nem térítendő támogatásban részesült, 11.727.000 Ft összegben. Ez a forrás lehetőségét biztosít a tehetségsegítő munkánk szakmai színvonalának további emeléséhez a baptista intézményekben.

Gratulálunk a nyertes intézményeknek! Sikeres megvalósítást kívánunk!

 1. Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapest
 2. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája Törökszentmiklós
 3. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája Törökszentmiklós
 4. Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája Kisújszállás
 5. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd
 6. Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Illéssy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye Kisújszállás
 7. Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Kossuth Lajos Általános Iskola és Kollégium Tagintézménye Kisújszállás
 8. Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Seregélyes
 9. Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Seregélyes
 10. Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola Pécs
 11. Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda Tiszaroff

 

Oros Róza BTST elnök

 

Oros Róza BTST elnök

 

 

 

Aktuális pályázatok

1.: Ösztöndíj egyéni jelentkezőknek

2.:  Műsorvezetői tehetségkutató

3.: Művészet, tudomány

4.: Gábor Dénes Díj

5.: Állati jó rajzpályázat

6.: Nyilas Misi Ösztöndíj Program

7.: Mobil

8.: Kommunikációs workshopok

(A sorszámokra kell kattintani...)

 
A Baptista Tehetségsegítő Tanács Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására kiírt belső pályázatának eredménye

 

„Mert mindenkinek, akinek van, adatik (...)” (Máté 25 / 29.)

„Olyan szervezetet álmodtunk, ahol mindenkire szükség van és mindenkire másért, ahol az értékek fellelhetők, felleltek, és hasznosulnak.

Ahol egységes rendszerben, egyenlő esélyekkel és támogatással működik minden intézményben a tehetséggondozás.” ( Staratégia 2017)

 

2017. tavaszán, fenntartónk, a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ tehetség alapot különített el azon intézmények számára, akik tehetséggondozó tevékenységüket magasabb szakmai színvonalon szeretnék végezni. Az alap felhasználására belső pályázatot hirdettünk meg a 2017/18-as tanév kezdetén.

Célunk az volt, hogy baptista fenntartású intézményekben a csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósításával támogassuk a „Stratégia a komplex tehetségtámogatás rendszerének kialakításához a baptista intézményekben” irányelveinek megvalósulását. Ennek bevezetése az idei tanév kiemelt feladata. Szeretnénk Baptista Tehetségsegítő Tanács jó gyakorlatainak számát is bővíteni. Szándékunk volt, hogy azon intézmények is pályázzanak, gyakorlatot szerezzenek, akik még eddig nem próbálták meg a források bővítésének ezen módját.

4 millió forint állt rendelkezésre, valamint a BTST tehetségalapja által biztosított szaktanácsadói segítség, mely hozzájárul a programok sikeres megvalósításához, a komplex tehetséggondozó intézményi rendszer kialakításához.

Pályázatot nyújthattak be a Baptista Szeretetszolgálat fenntartása alá tartozó köznevelési intézmények, minimum 100000 Ft, maximum 250000 Ft anyagi forrásra.

Egy intézményi program 30 órás tehetségműhely foglalkozásokat és egy ehhez kapcsolódó tanulmányi kirándulás megvalósítását jelenti, 8-16 tanuló bevonásával a 2017/18-as tanév végéig.

A pályázati kiírásra 19 pályázat érkezett be intézményeinkből. Többségében regisztrált tehetségpontok, akkreditált tehetségpontok és olyan intézmények pályáztak, akik vállalták, hogy benyújtják regisztrációs kérelmüket. Az igényelt támogatás meghaladta a 4,5 millió forintot. A pályázatok a kiírásban szereplő szempontok alapján kerültek elbírálásra. A döntéssel tizennyolc pályázati program megvalósulását támogatja az ez évi tehetség alap.

Nagyon izgalmas projektek kerültek kidolgozásra, változatos tehetség területeket megcélozva. Szeretnénk, ha a programok megvalósulásáról az iskolák majd hírt adnának, a honlapokon keresztül is.

Bízunk abban, hogy a megvalósuló programok által a tehetséggondozó munka további lendületet, új színt visz az iskoláink életébe, tanítási gyakorlatába és egyre több tehetséges gyermek, diák kapcsolódik be ezáltal, a komplex tehetséggondozó tevékenységbe.

Támogatott intézmények

 1. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája Törökszentmiklós
 2. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája Pécs
 3. Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája
 4. Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Nagyhalász
 5. Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Debrecen
 6. Farkas Gyula Baptista Általános Iskola Sárosd
 7. Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája Hatvan
 8. Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes
 9. II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Téglás
 10. Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Kisújszállás
 11. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium Kisújszállás
 12. Kovács Pál Baptista Gimnázium Budapest
 13. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola Budapest
 14. Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI
 15. Széchenyi István Baptista Középiskola Tapolca
 16. Szivárvány Baptista Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola Budapest
 17. Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda
 18. Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium Velence

Gratulálunk, és jó munkát kívánunk a megvalósításhoz!

Oros Róza BTST elnöke

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Nemzetközi Suzuki Vonós Tábor és Mesterkurzus

03.
AUG.

Javító-, pótló-, és osztályozó vizsgák

21.
AUG.

Iskolavezetőségi értekezlet

21.
AUG.

Tanárok első munkanapja

21.
AUG.

Különbözeti, osztályozó, beszámoltató, javítóvizsgák

21.
AUG.

Nevelés nélküli munkanap, Nevelési év záró- nyitó értekezlet

21.
AUG.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY
© 2024 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT